Vandløbsvedligeholdelse Middelfart kommune
16-05-2017 på 9:27

Vandløbsvedligeholdelse for Middelfart Kommune.

22.737 meter vandløb

Brende Å

Rass Bæk

Rørmoserenden

Ålebækken

Emtekær Moserende

Kalvehaverenden

Harndrup-Fjellerup Å og Billesbæk

Fjellerup Bæk

Sletterød Bæk og tilløb til Sletterød Bæk